Reglementen 2019/20

De contactpersonen voor deze zaalcompetitie zijn:

Sporthal in Bellingwolde:
Chris Moed tel:06-11536245, mail: chrismoed16@gmail.com

Sporthal in Finsterwolde:
Eddy Molema tel: 06-22355068, mail: e.molema@ziggo.nl

Sporthal in Oostwold:
Harrie Bonenschansker tel: 06-20691177 mail:harrie.harma@kpnmail.nl

Sporthal in Scheemda:
Chris van Vegten tel 06-53586503  mail:chrisvanvegten@yahoo.com

Bert Drent: tel 06-54327140 mail:bert.d@zonnet.nl

 

 

 

Competitie opzet :

 

 • Aan deze competitie zijn geen prijzen verbonden.
 • De wedstrijden beginnen precies op de aangegeven tijden in het programma.
 • Indien een team niet komt opdagen voor een wedstrijd, verliest dit team met

2 – 0. De kosten van de tegenstander zijn ook voor het team wat niet opgekomen is.

 • Het eerst genoemde team in het programma speelt aan de linkerkant (gezien vanaf de wedstrijdleiding) en heeft tevens de aftrap.
 • De wedstrijdduur voor de JO14 t/m JO/MO17 teams is 1 x 28 minuten en spelen met 4 veldspelers en 1 doelman.
 • De  JO7 en JO6 spelen met 4 veldspelers en spelen 1x 8 minuten. Er wordt op een klein veld gespeeld in een toernooivorm in de Sporthal in Oostwold.
 • De JO8 en JO9 spelen met  5 veldspelers en 1 doelman . Spelen 1×19 minuten en er wordt gespeeld met belijning in alle sporthallen.
 • DeJO13/Mo13, 12, 11en 10 spelen met 4 veldspelers en 1 doelman. Spelen 1×19 minuten en er wordt gespeeld met belijning in alle sporthallen.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor teams geldt:

 

 • In de sporthallen zich niet in de zaal op te houden, maar op de tribune/kantine
 • In de sporthal in Finsterwolde zich zo langs de kant van de zaal op te houden dat de wedstrijd er geen hinder van ondervind of in de kantine.
 • De speelvloer mag alleen worden betreden met schoon gymnastiekschoeisel. Het is niet toegestaan de speelvloer te betreden met aflaatbaar schoeisel, evenals schoeisel welke al buiten is gedragen. Indien dit wordt geconstateerd door de wedstrijdleiding kan dit tot uitsluiting leiden van deelname aan de wedstrijd.
 • Iedere vereniging is verantwoordelijk voor het doen en laten van haar spelers tijdens het toernooi in en rond de sporthal.
 • Bij het terugtrekken een team worden de gemaakte onkosten verhaald op de desbetreffende vereniging en er door de organisatie maatregelen genomen.
 • Het is de organisatie voorbehouden om bij bepaalde redenen een team of speler voor de verdere duur van het toernooi uit te sluiten.
 • De spelerslijsten laten we dit seizoen achterwege. We gaan uit van de eerlijkheid van de verenigingen.
 • De teams worden verzocht om zich 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te houden in de kleedkamer en pas na het einde van de wedstrijd zich in de zaal te melden.
 • De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging aan of vermissing van kleding, uitrusting, etc., noch voor verloren voorwerpen of bij diefstallen.
 • Het is ten strengste verboden om alcohol houdende dranken te nuttigen tussen de wedstrijden door spelers/leiders. Constatering = uitsluiting van het gehele team!
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, niet dragen is niet spelen. Dit is op alle teams van toepassing, JO6 t/m JO/MO17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalvoetbalregels zoals die gelden voor deze competitie:

 

 • Wanneer de bal over de zijlijn gaat geldt:
 • t/m JO12 Indribbelen. Bij een indribbel of corner mag er direct gescoord worden.
 • JO13 en ouder: Intrappen vanaf de zijlijn. Gaat een intrap in één keer in het doel dan is dit geen doelpunt, mits de bal wordt aangeraakt.
 • Keepers moeten een achter bal intrappen vanaf de grond (niet uit de handen)
 • Keepers mogen een gevangen bal met de handen of de voeten inbrengen.
 • Bij terugspelen naar keeper mag deze de bal niet in de handen pakken. Dit geld niet voor Jo8 en Jo9 Deze regel is alleen vanaf Jo10
 • Mocht de keeper de bal wel in handen pakken na een terugspeelbal dan volgt er een vrije trap op de stippellijn
 • Tot JO12 spelen we met Futsal light, andere wedstrijden met een normale futsalbal.
 • Bij de JO6 t/m JO10 is er sprake van een spelleider, met de daarbij passende tolerantie.
 • Een vrije schop wordt toegekend bij o.a. de volgende overtredingen: een tegenstander wordt getrapt, duwen, onbehoorlijk gedrag en als de bal tegen het plafond komt. Bij deze laatste overtreding wordt de vrije schop genomen op de zijlijn ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakt.
 • Bij het nemen van een vrije schop moeten de tegenstanders op een afstand van tenminste 5 meter van de bal staan.
 • De vrije schop moet binnen 5 seconden worden genomen. Bij de kabouters, JO6/7/8/9 geldt enige tolerantie.
 • Een speler mag op elk moment van de wedstrijd gewisseld worden. Eerst het veld verlaten, daarna pas de nieuwe speler het veld betreden.
 • Wisselen van een speler geschiedt ter hoogte van de middenlijn. Foutief wisselen van een speler kan met een vrije schop worden bestraft.
 • Een sliding is ten strengste verboden wanneer er een tegenstander in de buurt is. Dit zal bestraft worden met 2 minuten straftijd.
 • Een speler kan een straftijd opgelegd krijgen van 2 of 5 minuten en bij herhaling uit het veld gestuurd worden. Er worden geen gele of rode kaarten gebruikt. Indien er in de straftijd gescoord wordt is einde straftijd en mag de speler weer het veld in.
 • Een speler mag maar voor één team uitkomen, indien de speler voor meerdere teams uitkomt, moet dit in overleg met de organisatie. De organisatie heeft het recht om de speler uit het team te halen.
 • Indien een team met te weinig spelers aan de aftrap verschijnt, is het aan de tegenstander of hij ook met minder spelers aan de wedstrijd begint. Dit is niet verplicht.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding die op dat moment aanwezig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *