Reglementen 2018/19

De contactpersonen voor deze zaalcompetitie zijn:

Sporthal in Bellingwolde:
Chris Moed tel:06-11536245,
mail: chrismoed16@gmail.com

Sporthal in Finsterwolde:
Eddy Molema tel: 06-22355068,
mail: e.molema@ziggo.nl

Sporthal in Oostwold:
Harrie Boneschansker tel 06-20691177
mail:harrie.harma@kpnmail.nl

Sporthal in Scheemda:
Chris van Vegten tel 06-53586503
mail:chrisvanbegten@yahoo.com
Bert Drent: tel 06-54327140
mail:bert.d@zonnet.nl

Aan deze competitie zijn geen prijzen verbonden.

De wedstrijden beginnen precies op de aangegeven tijden in het programma.

Het eerst genoemde team in het programma speelt aan de linkerkant (gezien vanaf de wedstrijdleiding) en heeft tevens de aftrap.

De wedstrijdduur voor de JO/MO13, t/m JO/MO17 teams is 1 x 28 minuten.

De  JO7en JO6 spelen met 6 veldspelers en 1 doelman spelen 1x 19 minuten er wordt door de gehele zaal gevoetbald deze wedstrijden worden gespeeld in Sporhal Scheemda

De JO8 en JO9 spelen met  5 veldspelers en 1 doelman spelen 1×19 minuten en er wordt gespeeld met belijning in alle sporthallen

De JO/12, 11en 10 spelen met 4 veldspelers en 1 doelman spelen 1×19 minuten en er wordt gespeeld met belijning in alle sporthallen       

Indribbelen als bal buiten het veld is gekomen.                    Bij een indribbel  mag er direct gescoord worden            Ook uit een corner mag dit (t/m JO12)

Keeper moet een achterbal intrappen (niet uit de handen) (uitzondering JO6 en JO7)

Als de keeper de bal krijgt uit een spelsituatie dan mag de deze niet uit handen worden getrapt dit geldt vanaf JO10 Bij JO6 t/m JO9 mag dit wel

Bij terugspelen naar keeper mag deze de bal niet in de handen pakken (uitzonderingJO6 en JO7)

Mocht de keeper de bal wel in handen pakken na een terugspeelbal dan volgt er een vrije trap op de stippellijn

Bij intrap in één keer in het doel dan is dit geen doelpunt, mits de bal wordt aangeraakt.                                                         Dit is van JO13 t/m JO17 en MO13 t/m MO17

Tot JO12 spelen we met Futsal light, andere wedstrijden met een normale futsalbal.

De spelerslijsten laten we dit seizoen achterwege. We gaan uit van de eerlijkheid van de verenigingen.

Bij de JO7 t/m JO10 is er sprake van een spelleider, met de daarbij passende tolerantie.

De spelers van een team, die niet spelen en dus moeten wachten op hun wedstrijd, worden geacht:

In de sporthallen zich niet in de zaal op te houden, maar op de tribune/kantine

In de sporthal in Finsterwolde zich zo langs de kant van de zaal op te houden dat de wedstrijd er geen hinder van ondervind of in de kantine.

De speelvloer mag alleen worden betreden met schoon gymnastiekschoeisel. Het is niet toegestaan de speelvloer te betreden met aflaatbaar schoeisel, evenals schoeisel welke al buiten is gedragen. Indien dit wordt geconstateerd door de wedstrijdleiding kan dit tot uitsluiting leiden van deelname aan de wedstrijd.

Iedere vereniging is verantwoordelijk voor het doen en laten van haar spelers tijdens het toernooi in en rond de sporthal.

Indien een team niet komt opdagen voor een wedstrijd, verliest dit team met

2 – 0. De kosten van de tegenstander is ook voor het team wat niet is op komen dagen

Bij het terugtrekken een team worden de gemaakte onkosten verhaald op de desbetreffende vereniging en er door de organisatie maatregelen genomen.

Het is de organisatie voorbehouden om bij bepaalde redenen een team of speler voor de verdere duur van het toernooi uit te sluiten.

De teams worden verzocht om zich twee minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te houden in de kleedkamer en pas bij het einde van de wedstrijd zich in de zaal te melden. Dit i.v.m het overzicht houden van de scheidsrechters en zaalwachten.

De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging aan of vermissing van kleding, uitrusting, etc., noch voor verloren gedane voorwerpen of diefstallen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding die op dat moment aanwezig is.

Het is ten strengste verboden om alcohol houdende dranken te nuttigen tussen de wedstrijden door spelers/ leiders. Indien dit wordt geconstateerd wordt het gehele team voor verdere deelname uitgesloten.

Zaalvoetbalregels zoals die gelden voor deze competitie

¨ Een vrije schop wordt toegekend bij o.a. de volgende overtredingen: een tegenstander wordt getrapt, onbehoorlijk gedrag en als de bal tegen het plafond komt. Bij deze laatste overtreding wordt de vrije schop genomen op de zijlijn ter hoogte van de plaats waar de bal het plafond raakt.

¨ Bij het nemen van een vrije schop moeten de tegenstanders op een afstand van tenminste 5 meter van de bal staan.

¨ De vrije schop moet binnen 5 seconden worden genomen. Bij de kabouters, JO6/7/8/9 geldt enige tolerantie.

¨ Indien de bal bij een intrap vanaf  Jo13 rechtstreeks in het doel gaat, wordt het doelpunt afgekeurd en is de bal voor de keeper.

¨ Een speler mag op elk moment van de wedstrijd gewisseld worden. Eerst het veld verlaten, daarna pas de nieuwe speler het veld betreden.

¨ Wisselen van een speler geschiedt ter hoogte van de middenlijn. Foutief wisselen van een speler kan met een vrije schop worden bestraft.

¨ Een sliding is ten strengste verboden, dit zal bestraft worden met 2 minuten straftijd.

¨ Een speler kan een straftijd opgelegd krijgen van 2 of 5 minuten. Bij eventuele herhaling kan uit het veld gestuurd worden. Er worden geen gele of rode kaarten gebruikt. Indien er in de straftijd gescoord wordt is einde straftijd en mag de speler weer het veld in.

¨ Een speler mag maar voor één team uitkomen, indien de speler voor meerdere teams uitkomt, moet dit in overleg met de organisatie. De organisatie heeft het recht om de speler uit het team te halen.

¨ Indien een team met te weinig spelers aan de aftrap verschijnt, is het aan de tegenstander of hij ook met minder spelers aan de wedstrijd begint. Dit is niet verplicht.

¨ Het dragen van scheenbeschermers is verplicht, niet dragen is niet spelen. Dit is op alle teams van toepassing, JO6 t/m JO/MO17

SCHEIDSRECHTER/SPELLEIDERS

 • De positie van de scheidsrechter is aan de zijlijn en dan bij voorkeur aan de kant waar de wedstrijdleiding niet zit (DUS NIET TUSSEN DE SPELERS). Zo kan de wedstrijdleiding altijd oogcontact houden met de scheidsrechter en eventueel assisteren met de beslissingen van de scheidsrechter.
 • De scheidsrechter wordt geacht in sportkleding de wedstrijd te leiden en niet in bv een spijkerbroek.
 • Bij de hogere elftallen worden de verenigingen geacht ervaren scheidsrechters in te zetten, die het spel in goede banen leiden.
  Bij de JO/MO17 t/m JO/MO15 willen we graag dat er een lijnrechter aanwezig is die ter hoogte van de zijlijn gaat staan en die de scheidsrechter gaat assisteren
 • De scheidsrechters dienen minimaal 15 jaar te zijn.

ZAALWACHT

 • Zij dienen tijdig aanwezig te zijn (minstens 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd) en zich te melden bij de organisatie.
 • Zij bedienen het scorebord. Aansluitingsapparatuur is verkrijgbaar bij het personeel van de sporthal.
 • Zij zorgen voor een ordelijk verloop van het geheel.
 • Zij zorgen ervoor, in samenwerking met de scheidsrechter, dat niemand voortijdig het speelveld betreedt. Betreden van het speelveld is dus alleen mogelijk, als de wedstrijd is afgelopen.
 • Zij houden de tijdstraffen bij en noteren de uitslagen op de hiervoor beschikbare formulieren.
 • Zij leveren aan het eind van de dag de formulieren in bij de organisatie.
 • Zij zijn tijdens de wedstrijd verantwoordelijk voor de netheid in de sporthal.
 • Zij lopen enkele controle ronden door de kleedkamers om de orde en netheid te controleren.

RUILEN VAN ZAALWACHT/SCHEIDSRECHTER MET EEN ANDERE VERENIGING ALLEEN i.o.m DE ORGANISATIE

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *